REG CIV - Ứng dụng hỗ trợ tạo TK FB hàng loạt


Download APP

REG CIV và F API là 2 ứng dụng được kết hợp với nhau. Có tác dụng như 1 CÔNG CỤ tạo tài khoản tự động. Người sử dụng có thể tạo tài khoản Facebook hàng loạt và không giới hạn.
Ứng dụng  F API đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các tài khoản ảo. Các tài khoản ảo sẽ đi đôi với các thông tin ảo như Gmail ảo, SĐT ảo,...

Để hiểu hơn về cách sử dụng của 2 ứng dụng này, bạn có thể tham khảo video dưới đây:
Mới hơn Cũ hơn